aangifte van verandering van beroep

wat?

In de gemeentelijke bevolkingsregisters en in het rijksregister van de natuurlijke personen, staat elke burger vermeld met zijn beroep erbij.
Het beroep wordt ook vermeld in de meeste attesten en getuigschriften die afgeleverd worden door de gemeente.
Bij iedereen verschijnt automatisch 'zonder beroep'. Als je dit wenst te wijzigen (student, bediende, arbeider, gepensioneerd, enzovoort) moet je dit meedelen aan de dienst bevolking van de gemeente.
Voor bepaalde beroepen, in het bijzonder voor deze waarvan de titel beschermd is, eist de gemeente ter rechtvaardiging de voorlegging van documenten (bijvoorbeeld arts, architect, journalist,...).
De gemeentebedienden mogen navraag doen over een eventuele beroepsverandering.

hoe aangeven?

Deze aangifte kan persoonlijk gebeuren aan het loket. Voor meer informatie, klik op "waar aangeven".
De verandering van beroep wordt opgenomen in de registers op datum van de aangifte.

waar aangeven?

Sylvie Liebens
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 50
e-mail: sylvie.liebens@devoor.be

Vanessa Broun
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 51
e-mail: vanessa.broun@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor