Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Voorlopige rijbewijzen

Wat?

Modellen van voorlopig rijbewijs

 • Voorlopig rijbewijs "18 maanden" en "36 maanden" worden enkel afgegeven voor het besturen van voertuigen categorie B (personenwagen).
 • Voorlopig rijbewijs "18 maanden" kan bekomen worden na het volgen van 20u praktijklessen in een rijschool.
 • Voorlopig rijbewijs "36 maanden" houdt in dat je je stage doorloopt met begeleiders.

Model 3 wordt afgegeven aan de kandidaat voor alle andere categorieën en subcategorieën van voertuigen.
Je moet minstens 16 jaar zijn voor de cat. A3 of minstens 21 jaar voor cat. D, DE of minstens 18 jaar voor alle andere categorieën.

Voor een voorlopig rijbewijs "36 maanden" moet je minstens 17 jaar zijn.

Voor een voorlopig rijbewijs "18 maanden" moet je minstens 18 jaar zijn.

Wie?

Inwoners van Voeren geslaagd in een theoretisch examen.

 • Vanaf 16 jaar voor categorie A3 (brommer) - Model 3
 • Vanaf 17 jaar voor categorie B - Voorlopig rijbewijs 36 maanden
 • Vanaf 18 jaar voor categorie B - Voorlopig rijbewijs 18 maanden
 • Vanaf 18 jaar voor categorieën A-, C1, D1, - Model 3
 • Vanaf 21 jaar voor categorieën A, C, D - Model 3

Hoe aanvragen?

In principe moet iedereen persoonlijk zijn aanvraag doen. Is dit echter onmogelijk, dan mag een ander gezinslid dat doen. Het is dan wel noodzakelijk dat het aanvraagformulier van het examencentrum op de voorziene plaatsen getekend is. De identiteitskaart van de betrokkene moet dan ook worden voorgelegd.

Wat meebrengen?

Voorlopig rijbewijs 18 maanden

 • aanvraagformulier met vermelding geslaagd theoretisch examen, ingevuld en ondertekend
 • bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool
 • je identiteitskaart
 • een bedrag van 25 euro

Voorlopig rijbewijs 36 maanden

 • aanvraagformulier met vermelding geslaagd theoretisch examen, ingevuld en ondertekend
 • je identiteitskaart
 • een bedrag van 25 euro

Voorlopig rijbewijs model 3

 • aanvraagformulier met vermelding geslaagd theoretisch examen, ondertekend door aanvrager én begeleiders (woont de begeleider in een andere gemeente, dan moeten zijn/haar gegevens vooraf in zijn/haar gemeente gecontroleerd en gevalideerd worden!)
 • eventueel medisch attest (bij cat. C1,C,D1,D)
 • je identiteitskaart
 • een bedrag van 25 euro

Wat meebrengen voor de aanvraag van een duplicaat van een voorlopig rijbewijs

 • afhankelijk van de aanvraag: wit formulier van aangifte van het verlies of de diefstal of het voorlopig rijbewijs zelf indien je het wil vernieuwen ingeval beschadiging
 • je identiteitskaart
 • een bedrag van 25 euro

Contact


Meer info

Voor meer informatie kan je terecht op:

 • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
 • Belgische verkeerswetten
 • groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs vzw. (GOCA)