Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Welzijnsraad

wat?

De welzijnsraad geeft vorm aan de inspraak met betrekking tot het lokaal sociaal beleid en het algemeen welzijn van iedere burger van de gemeente met bijzondere aandacht voor de ouderen, mensen met een beperking en sociaal kwetsbare burgers.

samenstelling

Voorzitter: Victor Renkens (niet-georganiseerd)
Andrea Fonsaer (niet-georganiseerd)
Fenna Meijer (niet-georganiseerd)
Elfride Bellink (niet-georganiseerd)
Marinus Stalmeijer genaamd Schmidt (niet-georganiseerd)
Marc Van Reusel (niet-georganiseerd)
Rita Plattau (niet-georganiseerd)
Clement Willekens (NEOS)
Jean Claessens (wandelgroep)
Josianne Colson (GOSA)
Liliane Lemmens-Hocks (KVLV)
Jean-Louis Xhonneux (wandelclub)
Yvonne Schillings (Thuis-Zorg-Saam Voeren)
Anne-Mie Casier (Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs en niet-stemgerechtigd)

statuten


contact

Ann Cooreman