Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Welzijnsraad

wat?

De welzijnsraad geeft vorm aan de inspraak met betrekking tot het lokaal sociaal beleid en het algemeen welzijn van iedere burger van de gemeente met bijzondere aandacht voor de ouderen, mensen met een beperking en sociaal kwetsbare burgers.

samenstelling

Pieter Claes
Jean Duijsens
Mieke Geelen-Zwitserlood
Marina Heusschen-Slootmaekers
Andrea Fonsaer
Jean-Louis Xhonneux
Rita Plattau (vervanger Monique Heggen)
Jenny Hocks
Wim Wiertz
Sandra Bogers-Segers
Vicky Keibeck (vervanger Sien Vrancken)
Dorien Delsaer (vervanger Denise van der Minnen)
Hilde Broers
Thomas Beusen
Ann Cooreman
Erwin Vroonen

statuten


contact

Ann Cooreman