Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Welzijnsraad

wat?

De welzijnsraad geeft vorm aan de inspraak met betrekking tot het lokaal sociaal beleid en het algemeen welzijn van iedere burger van de gemeente met bijzondere aandacht voor de ouderen, mensen met een beperking en sociaal kwetsbare burgers.

samenstelling

Jean Duijsens
Mieke Geelen-Zwitserlood
Dorien Delsaer (vervanger Kirsten Vuerstaek)
Melissa Pistorius
Josiane Colson
Marina Heusschen
Andrea Fonsaer
Jean-Louis Xhonneux
Vicky Keibeck (vervanger Sandy Hermans)
Ritta Plattau (vervanger Monique Heggen)
Pieter Claes
Jenny Hocks

statuten


contact

Ann Cooreman