Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn ziet er op toe dat ieder mens op elk levensdomein een menswaardig bestaan kan leiden.

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn.
De raad voor maatschappelijk welzijn kiest uit zijn leden een voorzitter. Hij wordt door de Vlaamse Minister benoemd.
Het Vast Bureau wordt door de kiezers verkozen.

De algemeen directeur van het OCMW zetelt in alle vergaderingen en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het OCMW.

(publicatiedatum: 2019-02-06)

Contact

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN