Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Schuldbemiddeling

Het OCMW werkt als erkende schuldbemiddelingsdienst. Je kan terecht bij het OCMW indien je problemen ondervindt met het beheren van je budget.
De maatschappelijk werk(st)er moet er op toezien dat alle uitgaven betaald worden, op een manier dat je nog een menswaardig leven kan leiden.
Er zijn drie mogelijke werkwijzen, namelijk budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve schuldbemiddeling.