Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Orgaanschenking

Wat?

Elke burger wordt geacht na overlijden organen te willen afstaan aan een zieke die een orgaantransplantatie nodig heeft voor genezing. Wie zich daartegen wil verzetten moet dit vooraf laten registreren.

Wie kan het doen?

iedereen die geen donor wil zijn

Wat moet je meebrengen?

je identiteitskaart

Wat kost het?

deze dienstverlening is kosteloos

Wat zijn de stappen?

Bij bezoek aan de dienst bevolking wordt onmiddellijk nota genomen van je verklaring en wordt dit in het rijksregister aangepast.

Contact