Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Veiligheid

Aandachtsgebieden zijn:

  • een veilige leef- en woonomgeving (thema's: overlast, onveiligheidgevoelens, huiselijk geweld, inbraken, drugscriminaliteit)
  • veiligheid rond bedrijvigheid (thema's: uitgaan en overlast, evenementen)
  • fysieke veiligheid (thema's: verkeersveiligheid, brandveiligheid, rampenbestrijding)

De gemeente is niet de enige instantie die zich bezighoudt met het handhaven van de openbare orde en het bevorderen van veiligheid. Ook andere partijen spelen een rol.

Contact