Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Aangifte huwelijk

Wat?

De aangifte van het huwelijk moet gebeuren in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten zijn inschrijving heeft in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
Belgen die in het buitenland verblijven en die niet ingeschreven zijn in een Belgische gemeente kunnen in België huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten, ofwel:

  • laatst ingeschreven was
  • geboren is
  • op datum van opmaak van de akte een bloedverwant heeft tot en met de tweede graad.

Wanneer dit niet het geval is, kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel en kan het huwelijk in Brussel voltrokken worden.
Alle nodige documenten moeten bij de aangifte aanwezig zijn.

Kan de ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk uitstellen?
Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand vermoedt dat er niet voldaan is aan de voorwaarden om een huwelijk aan te gaan, kan hij het huwelijk uitstellen voor bijkomend onderzoek, ten hoogste voor een termijn van twee maanden vanaf de door de huwelijkskandidaten vooropgestelde huwelijksdatum.
Heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen deze termijn geen beslissing kunnen nemen, dan dient hij het huwelijk te voltrekken.

Hoe aangeven?

De aangifte moet gebeuren door beide of door één van de aanstaande echtgenoten. Bij afwezigheid van één van de aanstaande echtgenoten heb je een gelegaliseerde volmacht nodig (handtekening moet gewettigd zijn) waaruit zijn/haar toestemming met de aangifte blijkt.
Na de aangifte volgt een wettelijke wachttermijn van 14 dagen vooraleer je kan huwen. De aangifte mag niet vroeger dan zes maanden voor de huwelijksdatum gebeuren.

Wat nog vermelden bij de aangifte?

  • getuigen: je hebt twee meerderjarige getuigen nodig die aanwezig zijn bij het huwelijk
  • bij de aangifte van je huwelijk geef je hun naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats en de verwantschap
  • huwelijkscontract: wanneer je huwelijkscontract wordt verleden voor een notaris, moet het bewijs hiervan overhandigd worden.

Contact