Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Is mijn grond bouwgrond?

Vooraleer je een stuk grond aankoopt is het raadzaam degelijke informatie in te winnen over de bouwmogelijkheden op het perceel, want niet alle percelen zijn bouwgronden!

Bij de dienst Ruimtelijke Ordening krijg je alle informatie over bouwmogelijkheden van een perceel.

De gemeente heeft geen bevoegdheid om informatie te verstrekken over eigenaars van een perceel of gebouw. Vragen die hieromtrent binnenkomen, kunnen dus niet beantwoord worden. Je kan hierover informatie verkrijgen bij de diensten van het kadaster.