Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Milieupark: Wat mag je niet brengen?

G.F.T, huisvuil, PMD, restafval, slib en slijk, wasasfalt, gashouders, springstoffen, radioactief afval, krengen van dieren en slachtafval, afvalstoffen voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten (uitgezonderd landbouwfolies en tractorbanden).

Voor asfalt, grond en dierenkrengen,… neem je best contact op met een firma.