Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Arbeidskaart voor vreemdelingen

Wat?

Sinds 3 januari 2019 is de procedure inzake arbeidskaarten gewijzigd. Voortaan dient voor een tewerkstelling van een arbeidsmigrant voor meer dan 90 dagen een gecombineerde vergunning te worden aangevraagd. Dit is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat.

Postadres aanvraagdossiers:
Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Dienst Economische Migratie
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Hoeveel kost het?

De arbeidskaart wordt kosteloos afgeleverd.

Contact