Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Waterlopen

Overzicht van de geklasseerde waterlopen op het grondgebied van de gemeente Voeren

Waterloop

Zijbeken

Deelgemeenten

Beheerder

De Berwijn

Moelingen

VMM

De Voer

Koebeek
Veurs
Noor

SPV
SMV
SGV

Provincie Limburg
VMM: vanaf de samenvloeiing Voer-Noor

De Gulp

Mabrouckbeek
Remersdaalbeek
Sinnichbeek
Teuvenbeek
Bach

Remerdaal
Teuven

Provincie Limburg


Geplande werken aan waterlopen

Doel van de werken

Wanneer

Opdrachtgever

De Berwijn

Verbreding
(verhoging doorvoercapaciteit)

2022

VMM

De Voer

Vernieuwing verdeelinrichting t.h.v. Dr. Goffinstraat

2023

VMM

Sinnichbeek

Herstel oorspronkelijke loop in de Kasteelstraat

2023

in synergie met de rioleringswerken


Contactgegevens

VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer
De Schiervellaan 7, 3500 Hasselt
Tel. 011 29 12 70

Provincie Limburg, Directie Omgeving ‑ Water en Domeinen
Universiteitslaan 1 ‑ 3500 Hasselt
Tel. 011 23 73 38