Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Beleidsdocumenten (OCMW)

Beleidsplanning is het proces van het vastleggen van de doelstellingen die een organisatie binnen een vastgestelde termijn wil bereiken. Een beleidsplan is daar de schriftelijke neerslag van. Voor de openbare sector is het werken met beleidsplannen een relatief recent gegeven, dat echter meer en meer aan belang wint binnen de organisatie van de werking.

Datum goedkeuring Datum publicatie Download
2020-09-242020-09-30rechtspositieregeling
2020-05-282020-05-29

jaarrekening 2019

2019-06-27 2019-07-12 inspraakreglement
2019-08-22 2019-10-01 budgetwijziging 2019-1