Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Ambitiekader Circulair Bouwen

Voor het KMO-bedrijventerrein te Voeren werd een ambitiekader uitgewerkt waarmee aandacht wordt gegeven aan het optrekken van circulaire gebouwen. Het eisenpakket veronderstelt een minimum aan effort voor een improved-niveau van circulariteit.

Hoofdstuk 1 – utiliteitsgebouw

1.1 Circulair materiaal

De toekomstwaarde van de toegepaste materialen hangt in hoge mate af van de wijze waarop het gebouw ontworpen is. Met het oog op toekomstige expansie, verdichten of in de hoogte bouwen, vormen losmaakbaarheid en adaptiviteit belangrijke uitgangspunten om de toegepaste materialen in het end-of-life scenario opnieuw te kunnen benutten.

a) Het aandeel van materialen (in kg) met een non-virgin (hergebruik of recycling) of bio-based herkomst is minimaal 30% (installaties, buitengevels, constructie) en minimaal 25% (ruimteplan buiten).

b) Minimaal 90% van de toegepaste materialen is volledig vrij van toxische materialen van de ‘banned list of chemicals C2C certified CM Product Standard V3.0;

http://www.c2c-centre.com/sites/default/files/C2CCertified_Banned_Lists_V3_121113.pdf

c) Van de toegepaste materialen (in kg) wordt aan het einde van de technische of functionele levensduur met de kennis en technieken van nu (in kg):

  • Minimaal 30% hergebruikt;
  • 0-70% gerecycled;
  • Maximaal 15% gestort of verbrand

1.2 Circulair design

Bij losmaakbaarheid kan gedacht worden aan toepassingen als droge verbindingen in plaats van natte verbindingen (schroeven of vorm-verbindingen in plaats van lassen).

a) Een losmaakbaarheidsscore van ten minste 0,4 voor ten minste 10 details;

b) Voor ten minste 50% van de ruimtes zijn 2 of meerdere gebruiksfuncties mogelijk;

c) Een minimale indelingsflexibiliteit van 30% op basis van BREEAM MAT 08;

1.3 Digitalisering

a) Minimaal 5 van de toegepaste materialen (bij voorkeur deze met meeste massa in het gebouw) beschikken over een materialenpaspoort, conform GRO / Circular IQ, Madaster of gelijkwaardig;

Hoofdstuk 2 – Infrastructuur

2.1 Bouwen met duurzame en gezonde materialen

a) Het aandeel van materialen (in kg) met een non-virgin (hergebruik of recycling) of bio-based herkomst is minimaal 30% (installaties, buitengevels, constructie) en minimaal 25% (ruimteplan buiten);

b) Van de toegepaste materialen (in kg) wordt aan het einde van de technische of functionele levensduur met de kennis en technieken van nu (in kg) :

  • Minimaal 15% - 100% gerecycleerd
  • Maximaal 15% gestort of verbrand

2.2 Restwaarde

Met betrekking tot het end-of-life scenario van de toegepaste materialen kan een terugnamegarantie dienen als middel om de toekomstwaarde te waarborgen. Op deze manier veranderd de interactie met de leverancier met als doel om te komen tot gerichtere samenwerking voor optimale benutting van de bouwmaterialen.


Contact

Roland Vanmuysen
Architect-Stedenbouwkundige