Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Verkeersvisie

Voeren zal meewerken aan de vermindering van het aantal verkeersborden en dus de Vlaamse Reglementering en onderrichtingen toepassen.

De regeling komt er in het kort op neer dat de standaardlimiet 70 op alle Voerense wegen wordt ingevoerd en de 70-km-borden dus weggenomen zullen worden. Minder borden zorgen voor minder afleiding en dus meer verkeersveiligheid.

Er zijn uitzonderingen op deze regel:

  • de agglomeratieborden zullen adequater (lees voor grotere zones) geplaatst worden zodat de 50-km-max duidelijk wordt (zonder het plaatsen van bijkomende borden na elke zijweg). Dit levert een duidelijke vermindering in het bordenbos op
  • binnen deze agglomeratie zullen slechts de afwijkingen op die 50 aangeduid (moeten) worden. Zo zullen we aan de scholen van 50 overstappen naar 30 waarna de agglomeratie terug in voege treedt

Het komt er dus op neer dat er slechts afwijkende borden (lees in ons geval verlaagde snelheid) geplaatst worden op de agglomeratie en de max van 70 km.

Opgelet: de gewestwegen vallen niet onder de bevoegdheid van de gemeente, echter geldt ook daar een maximum van 70 km per uur

In overzicht komt het in de gemeente Voeren neer op:

70

Standaard - snelheidsregime

50

Wanneer je de agglomeratie binnenrijdt, met uitzondering van de schoolomgevingen waar er 30 km/uur geldt, totdat je een bord einde agglomeratie tegenkomt

Download hier een uitgebreid overzicht van veranderde wetgeving in verband met de snelheden op gemeente– en gewestwegen.