Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Toerisme

Vanaf 2023 is het logiesuitbaters toegestaan een belasting van maximum 1 euro per persoon per overnachting aan te rekenen aan gasten ouder dan 3 jaar die bij hen verblijven.


Reizen naar morgen, ook in de Voerstreek. Een vernieuwde visie over het toerisme dringt zich op, aangezien het evenwicht tussen het toerisme en de leefbaarheid binnen de gemeente onder druk staat. Het uitzonderlijke landschap in de Voerstreek, met zijn authentieke en ongerepte aard, bouwkundig- en landschappelijk erfgoed, topnatuur en het uitgesproken heuvelachtige karakter blijft immers niet onopgemerkt. Als gevolg stijgt het aantal toeristen van onze streek jaar na jaar. In 2012 telde onze gemeente 95.000 toeristische overnachtingen. In 2020 steeg dit aantal naar186.000. Dit is met andere woorden een verdubbeling op acht jaar. Een tweede opvallende vaststelling is dat één inwoner op twee kan overnachten in een bed van een toeristisch verblijf (dit is 55%; het Limburgs gemiddelde bedraagt daarentegen 7%).

Deze cijfers geven aan dat het toerisme een steeds prominentere rol inneemt binnen onze gemeente. We moeten wel bewaken dat het draagvlak voor het toerisme bij de eigen inwoners behouden blijft en de draagkracht niet overschreden wordt. De Voerstreek moet authentiek blijven met een kwalitatief toerisme. Belangrijk is dat de leefbaarheid binnen de dorpskernen voor de eigen inwoners gegarandeerd blijft.

Om meer inzicht te bekomen welke impact het toerisme heeft op de leefbaarheid binnen de gemeente, voerden we in de lente van 2021 een bevraging bij de inwoners uit onder begeleiding van Toerisme Vlaanderen. We luisterden hoe de Voerenaars dachten over hun plek, over (te veel of genoeg) bezoekers en het belang van toerisme voor hun eigen omgeving en levenskwaliteit. Uit deze bevraging leiden we af dat toerisme belangrijk is voor de streek en voor veel positieve effecten zorgt, maar daartegenover groeit bij zowel inwoners, ondernemers als bezoekers het besef dat toerisme op het vlak van draagkracht tegen een grens aanbotst.
De cijfers en de resultaten van de bevraging hebben inspiratie en een draagvlak gecreëerd om een vernieuwde visie te schrijven én beleidsmaatregelen te formuleren die moeten bijdragen tot een florerende gemeenschap, een gemeenschap met een duurzaam en stabiel evenwicht tussen het toerisme en de levenskwaliteit van de eigen inwoners.

Lees hier de informatiebrochure. Met deze brochure willen we inzicht geven in de visie en de te nemen beleidsmaatregelen.
Het is een verhaal gebaseerd op een strategie waarbij we uitdrukkelijk niet kiezen voor ‘meer’ maar voor ‘beter’. Een positief verhaal dat bijdraagt aan het welbevinden van onze inwoners, bezoekers en ondernemers.

Ben je op zoek naar toeristische informatie over de gemeente?

Dan kan je bij Toerisme Voerstreek terecht voor de volgende zaken:

  • Wandelroutes
  • Fietsroutes
  • Toeristische informatie
  • Bezienswaardigheden
  • Evenementenkalender
  • En veel meer

Pley 13
3798 VOEREN