Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Kringloop

Reset, wat is dat!? Reset is dé kring­looppartner van Zuid- en West-Lim­burg. We houden ons dagelijks be­zig met het inzamelen, verwerken én verkopen van herbruikbare spullen. Zo geven we ongebruikte artikelen een tweede kans, een echte reset dus.

WIJ ZIJN RESET,
méér dan een kringloopwinkel.

Missie
Onze missie bestaat eruit samen te werken aan lokaal hergebruik. Zo wil­len we het hergebruik in Voeren doen toenemen. Onze organisatie streeft er­naar tegen 2027 een hergebruikcijfer te halen van 6 kg per inwoner in élke gemeente van ons verzorgingsgebied. Als je weet dat het hergebruikcijfer in Voeren slechts op 0,5kg/inwoner staat, kan je je inbeelden dat we nog wel wat werk voor de boeg hebben.

Tegelijkertijd trachten we het hoofd te bieden aan enkele maatschappelij­ke problemen: mensen die uit de boot vallen in het normaal economisch cir­cuit (NEC), de armoedeproblematiek, toenemende afvalberg, wegwerp­maatschappij en de toenemende glo­balisering.

Geen doorsnee organisatie
Reset is geen doorsnee organisatie. We tellen een 260-tal werknemers ver­spreid over 8 winkels en 3 magazijnen. Deze winkels en magazijnen worden bemand door mensen die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Wij geven hen de kans om zich binnen onze organisatie te ontplooien tot al­les wat ze willen zijn. Op deze manier hopen we hen te versterken zodat ze kunnen groeien naar een job in het re­guliere arbeidscircuit.

Helpen waar we kunnen
Vzw Reset wil helpen waar ze kan. Zo droegen we ook ons steentje bij tijdens de watersnood in 2021. We zetten een inzamelactie op poten waarbij meer dan 23.000kg noodgoederen bij elkaar gebracht werd. Dankzij de samenwer­king met de gemeente Riemst, Voeren en het OCMW van Voeren, konden 25 gezinnen uit de nood geholpen wor­den met gratis goederen.


Schenk goederen
Zoals je ziet is Reset meer dan een Kringloopwinkel. We staan niet en­kel in voor het verkopen van tweede­handsspullen. We streven ernaar het hergebruikcijfer in Limburg op te krik­ken, geven kansen aan mensen die uit de boot vallen in het reguliere arbeids­circuit én we helpen waar we kunnen.

Wil je ons nóg beter leren kennen? Spring dan eens binnen in één van onze gezellige Kringloopwinkels.
Heb je nog herbruikbare spullen liggen die je niet meer gebruikt? Breng ze dan in één weg mee of laat ze gratis ophalen door onze chauffeurs! Geef ons een belletje op het nummer 0800 2 0080 en we plannen je ophaling aan huis meteen in.


> Dichtstbijzijnde Kringloopwinkels voor Voeren:
- Kringloopwinkel Riemst: Spaalderweg 7, Riemst
- Kringloopwinkel Tongeren: Gasthuisbosdreef 31, Tongeren