Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Toepassing "Mijn Dossier"

Dankzij de elektronische identiteitskaart (eID) kan je je identiteit via het web veilig bekend maken. Bij het Rijksregister hebben ze daarom een toepassing ontwikkeld: Mijn Dossier. Deze toepassing brengt zo veel mogelijk dossiers van jezelf samen en maakt die via het web voor jou raadpleegbaar. Zo kan je er bijvoorbeeld je gezinssituatie en -samenstelling zien zoals ze bekend is bij de overheid, je burgerlijke staat en alle adressen waar je ooit gedomicilieerd was.

Vooraleer je gebruikt kunt maken van deze toepassing, dien je eerst certificaten te installeren. Nadat alles geïnstalleerd is, kan je je dossiers raadplegen op deze website.

Om de installatie van de certificaten te vergemakkelijken, kan je onderstaande instructies volgen.