Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Milieuraad

Burgers en verenigingen zijn het menselijk kapitaal van de gemeente en het loont de moeite om hen te betrekken in het gemeentelijk beleid. Door burgers medeverantwoordelijkheid te geven, kunnen we in ons beleid meer rekening houden met hun noden en zullen de gemeentelijke acties ook breder gedragen worden.

Daarom zijn we overgegaan tot de oprichting van een milieuraad waarin burgers, verenigingen, landbouwers, natuurverenigingen, enzovoort hun stempel kunnen drukken op het milieu- en natuurbeleid.

Samenstelling

De milieuraad is momenteel samengesteld uit volgende leden:

Met stemrecht:

Marina Heusschen
Christophe Janssen
Jean Duijsens
Anne-Mie Casier
Daisy Theunissen
Mieke Nyssen
Hanne Mengels

Zonder stemrecht:

Jean-Pierre Rutten
Victor Renkens
Hennie van der Woeij
Nik de Bont
Jean-Louis Xhonneux
Lizzy Buijsen
Jean Levaux

Statuten

Verslagen


Contact

Judith Voets