Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Personen met een handicap - aanvraag om tegemoetkoming

Wat?

Ben je ten gevolge van een handicap niet in staat om in je levensonderhoud te voorzien, dan kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.
Je moet echter aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wie kan de aanvraag doen?

inwoners ingeschreven in de bevolkingsregisters

Wat moet ik meebrengen?

Je identiteitskaart

Meer informatie

klik hier voor de website sociale zekerheid

of Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Zwarte Lievevrouwstraat 3C
1000 Brussel