Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking
GEMEENTEBESTUUR Voeren, Gemeenteplein 1, 3798 Voerenfietspad StadshaagStadshaag , 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie C, perceelnr. 0069A, 0006A, 0018C
07-12-2023 tot en met 05-01-2024
Meyers Roland, Berneauweg 42, 3798 Voerenvakantiewoning + regularisatiesBerneauweg 42, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 1361A, 1369
30-11-2023 tot en met 29-12-2023
Mesterom Hubertus, Krindaal 5, 3790 Voerenverbouwing van een woning en de verbouwing van de schuur tot kantoorruimte en bergingKrindaal 5, 3790 Voeren
VOEREN 1 AFD/ST-MARTENS-VOEREN, sectie B, perceelnr. 1017F, 1019E, 1014B
30-11-2023 tot en met 29-12-2023
Broun Vanessa en Gaens Wim, Vitschen 52, 3798 Voerenbouwen van een woning met carportBoskoop 3, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 1979K
17-11-2023 tot en met 16-12-2023
LHOEST Jean-Marie, Rullen 12, 3792 Sint-Pieters-Voerenregularisatie van een verandaRullen 12, 3792 Voeren
VOEREN 4 AFD/ST-PIETERS-VOEREN, sectie A, perceelnr. 0490C
03-11-2023 tot en met 02-12-2023
Wyzen Thierry en Wuidart Christel, Tossem 5, 4880 Aubelverbouwing van een woning met bijgebouwen tot 2 woningenKies 4, 3790 Voeren
VOEREN 1 AFD/ST-MARTENS-VOEREN, sectie C, perceelnr. 1174C, 1179C, 1178E
27-10-2023 tot en met 25-11-2023
Spronken Guy, Vitschen 7, 3798 Voerenregularisatie van stallenKoetsweg , 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 0478B
27-10-2023 tot en met 25-11-2023
POMCATER, Snauwenberg 1, 3798 Voerenuitbreiding van een machineloods en de bouw van een stroomcabineSnauwenberg, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie C, perceelnr. 0205K, 0199G, 0205P, 0212H, 0212G, 0205R, 0213A, 0212D
20-10-2023 tot en met 18-11-2023
Christophe Reul, Plankerweg 8, 3793 Voerenhernieuwen van een bestaande vergunningPlankerweg 8, 3793 Voeren
VOEREN 2 AFD/TEUVEN, sectie A, perceelnr. 0414D, 0411D, 0411F, 0416E, 0416D
20-10-2023 tot en met 18-11-2023
Bekendmaking omgevingsvergunning

omgevingsvergunning

Dossiernummer: OMV_2023115495
Omschrijving van de werken: uitbreiding woning
Aanvrager: Delfosse Karel en Halm Kim, Knap 33, 3790 Voeren
Ligging: Knap 33, 3790 Voeren
Datum vergunning: 30-11-2023

Dossiernummer: OMV_2023121527
Omschrijving van de werken: Bouw van een E-Cabine
Aanvrager: Fluvius System Operator, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt
Ligging: Weersterweg, 3798 Voeren
Datum vergunning: 23-11-2023

Dossiernummer: OMV_2023079089
Omschrijving van de werken: bouwen van 4 woningen
Aanvrager: Broers Kevin, Roodbos 16, 3791 Voeren
Ligging: Grijzegraaf 6 - 6A - 8 - 8A, 3798 Voeren
Datum vergunning: 23-11-2023

Dossiernummer: OMV_2023143575
Omschrijving van de werken: tijdelijke stapelplaats
Aanvrager: BESIX Infra, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle
Ligging: Schietekamer, 3798 Voeren
Datum aktename van een melding: 16/11/2023

Dossiernummer: OMV_2023103945
Omschrijving van de werken: bouwen van een woning
Aanvrager: Plas Bruno, Schophem 29 bus 2, 3798 Voeren
Ligging: Klumpke 6, 3798 Voeren
Datum vergunning: 16-11-2023

Dossiernummer: OMV_2023101323
Omschrijving van de werken: afbreken van een stal + verbouwen van een stal tot loods
Aanvrager: Teller Christian, A gen Roth 1, 3792 Voeren
Ligging: A gen Roth 1, 3792 Voeren
Datum vergunning: 16-11-2023aktename van melding

Dossiernummer: OMV_2023154709
Omschrijving van de werken: gastank 2950 liter
Aanvrager: Broers Roland, Boomstraat 31, 3798 Voeren
Ligging: Boomstraat 31, 3798 Voeren
Datum aktename van een melding: 30-11-2023Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.


Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be);
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

 1. Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
 2. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager; het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van VOEREN.
 3. Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de referentie van het dossier: vb. OMV_2019...;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.
 4. Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie BE18 0910 1811 3565 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_...” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.