Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking
Spronken Din en Benders Carolijn, Ordenmolen 1, 3792 Voeren
verbouwing van een bestaande woning tot 2 vakantieverblijven voor 4 & 8 personenOrdenmolen 1, 3792 Voeren
VOEREN 4 AFD/ST-PIETERS-VOEREN, sectie A, perceelnr. 0830A
14-08-2020 tot en met 12-09-2020
Xhonneux Isabelle, Remersdaal-Dorp 6, 3791 Voerenuitbreiding van een opslagloodsRemersdaal-Dorp 6, 3791 Voeren
VOEREN 3 AFD/REMERSDAAL, sectie B, perceelnr. 0062H, 0062K, 0064Y, 0064X, 0064W, 0064N
17-07-2020 tot en met 15-08-2020
de Groen Theodorus, Fluwijnpad 20, 3620 Lanakenfunctiewijziging van 5 vakantiewoningen naar meergezinswoning + regularisatie plaatselijk gewijzigde gevelopeningen, materialen, berging en afdakKloosterstraat 12, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 0292H
03-08-2020 tot en met 01-09-2020
Gemeente Voeren, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren, vertegenwoordigd door de heer Gaens Joris, Amphora 12, 3798 Voerenmilieupark - VoerenSchietekamer 6, 3798 Voeren

VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 0589F en 0630A

26-06-2020 tot en met 25-07-2020
Vanhees Ria, Schilberg 8, 3790 Voerenuitbreiden van een varkensbedrijfSchilberg 8, 3790 VOEREN

VOEREN 1 AFD/ST-MARTENS-VOEREN, sectie B, perceelnr 0693V, 0693N

25-06-2020 tot en met 24-07-2020
Ballet Denise, Oudestraat 35, 3510 Kermt (Hasselt)verkaveling van 4 kavels voor halfopen bebouwingBoomstraat 30-32-34-36, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr 687L, 687M, 687N, 387P
24-06-2020 tot en met 23-07-2020
Bekendmaking omgevingsvergunning

omgevingsvergunning

Dossiernummer: OMV_2020069471
Omschrijving van de werken: renovatie bestaande woning, ecologische nieuwbouw van woning met bed and breakfast
Aanvrager: van Dooren Sanne en Khabtani Wadia, Veurs 55, 3790 Voeren
Ligging: Veurs 55, 3790 Voeren
Datum weigering: 30-07-2020

Dossiernummer: OMV_2019149746
Omschrijving van de werken: verbouwing van een bestaande woning met stallen en schuren tot verblijfplaats
Aanvrager: de heer Meylaerts Johan, Wetzandstraat 87, 3600 Genk; de heer Baar Jos, Bochtlaan 26 bus 3, 3600 Genk
Ligging: Schophem 82, 3798 Voeren
Datum vergunning: 16-07-2020

Dossiernummer: OMV_2020059434
Omschrijving van de werken: bouwen van een woning
Aanvrager: Oger Goran en Goffart Laurence, Rue de la station 71 bus 12, 4890 Thimister
Ligging: Silex 8, 3798 Voeren
Datum vergunning: 09-07-2020

Dossiernummer: OMV_2020083429
Omschrijving van de werken: plaatsen van een veranda
Aanvrager: Lousberg Charles, Tienhof 39 bus b, 3798 Voeren
Ligging: Tienhof 39B, 3798 Voeren
Datum vergunning: 09-07-2020

Dossiernummer: OMV_2020042501
Omschrijving van de werken: verbouwing van een woning
Aanvrager: HEINS Nicolas en MEYER Fanny, Voerenstraat 25, 3790 Voeren
Ligging: Voerenstraat 25, 3790 Voeren
Datum vergunning: 02-07-2020


aktename van melding

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking
Nicole Braga, Winandus 18, 3798 Voerenplaatsing van een gastank
Winandus 18, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 0063F
2020-05-13 tem 2020-06-12
Jean-François Judong, Hagelstein 25, 3791 Voerenplaatsing van een ondergrondse propaangastankHagelstein 25, 3791 Voeren
VOEREN 3 AFD/REMERSDAAL, sectie B, perceelnr. 0662B
2020-05-13 tem 2020-06-12
Donkers – De Kok, Waterval 10, 3792 Voerenplaatsing van een ondergrondse gastank van 1750 literWaterval 10, 3792 Voeren

VOEREN 4 AFD/ST-PIETERS-VOEREN, sectie A, perceelnr. 0010K

2020-05-13 tem 2020-06-12


Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.


Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be);
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

 1. Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
 2. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager; het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van VOEREN.
 3. Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de referentie van het dossier: vb. OMV_2019...;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.
 4. Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie BE18 0910 1811 3565 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_...” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.