Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking
Speetjens Raymond, Withuis 11, 3790 Voerenregularisatie bestemmingswijziging burelen, archief en zolderruimte tot 2 appartementenWithuis 7-9, 3790 Voeren
VOEREN 5 AFD/MOELINGEN, sectie B, perceelnr. 0002G, 0002N, 0005S, 0005R, 0002H
22-01-2021 tot en met 20-02-202
Frijns Ronald, Sterappel 7, 3798 's Gravenvoeren (Voeren)afwijking stedenbouwkundige voorschriftenAmphora 1, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 1969F
18-01-2021 tot en met 16-02-2021
LV Herens - Koeling, Weersterweg 16, 3798 Voerenbouwen van een koeienstal (witblauw)Weersterweg 16, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 1164A, 1162C, 1162D
15-01-2021 tot en met 13-02-2021
Born Cindy, Altenbroek 2, 3798 's Gravenvoeren (Voeren) en Schoukens Ronny, Spanjebergstraat 14 bus 201, 1700 Dilbeekverbouwing van twee vakantiewoningen tot 6 vakantiekamers en creëren opening in een bestaand vakantieverblijfAltenbroek 2, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie C, perceelnr. 0024H
18-12-2020 tot en met 16-01-2021
BEUKEN Christophe, Rue Joseph Muller 3 bus A1, 4608 Warsageafwijking van stedenbouwkundige voorschriftenOnder 't Spoor 4A, 3790 Voeren

VOEREN 1 AFD/ST-MARTENS-VOEREN, sectie A, perceelnr. 0608N

11-12-2020 tot en met 09-01-2021
Liégeois Bernard, Mariahof 3, 3798 's Gravenvoeren (Voeren)
verbouwing van een stal tot een vakantiewoning en afbraak van bijgebouwenMariahof 3, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie C, perceelnr. 0665Z, 0669H
11-12-2020 tot en met 09-01-2021
Reintjens Raissa en Caelen Jean, Kinkenberg 23, 3798 Voerenhet uitbreiding van een woning (assistentiewoning)Schophemmerhei 1, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie C, perceelnr. 0123D
13-11-2020 tot en met 12-12-2020
VZW Ecurie fouronnaise, Vogelstang 7, 3790 Voerenhet organiseren van omlopen voor motorvoertuigenLoë, 3792 Voeren
VOEREN 4 AFD/ST-PIETERS-VOEREN, sectie A, perceelnr. 0786A3, 0786V2, 0786A2
30-10-2020 tot en met 28-11-2020
Bruggen Guido, Schepen Mengelslaan 10, 3770 Riemstverkaveling van 1 lotDalhemerweg 6, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 1216Y
23-10-2020 tot en met 21-11-2020
VAN CAN Dennis, Baneheide 28, NL 6353 AL Baneheideslopen van een bestaande carwash en bouw van 2 landbouwloodsenNurop 2, 3793 Voeren
VOEREN 2 AFD/TEUVEN, sectie A, perceelnr. 0130D en 0130E
23-10-2020 tot en met 21-11-2020
Bekendmaking omgevingsvergunning

omgevingsvergunning

Dossiernummer: OMV_2020139589
Omschrijving van de werken: nieuwbouw van een eengezinswoning
Aanvrager: NV THOMAS ET PIRON HOME, Rue de la Besace, Our 14, 6852 Paliseul
Ligging: Amphora 5, 3798 Voeren,
Datum vergunning: 17-12-2020

Dossiernummer: OMV_2020144309
Omschrijving van de werken: bouwen van een paardenstal (na afbraak van bestaande volumes)
Aanvrager: Schutz Edwin, Mescherstraat 42, 3790 Voeren
Ligging: Mescherstraat 42, 3790 Voeren,
Datum vergunning: 17-12-2020

Dossiernummer: OMV_2020140851
Omschrijving van de werken: verbouwing van een bestaande woning
Aanvrager: Mailleu Eric, Rue du Gollet 40, 4600 Visé
Ligging: Onderdorp 16, 3798 Voeren
Datum vergunning: 10-12-2020

Dossiernummer: OMV_2020129231
Omschrijving van de werken: renoveren en verbouwen van een meergezinswoning.
Aanvrager: Smeets Marco en Roijen Diana, Clabater 59, 4880 Aubel
Ligging: Einde 7-5 3790 Voeren,
Datum vergunning: 10.12.2020

Dossiernummer: OMV_2020131012
Omschrijving van de werken: bouwen van een woongelegenheid
Aanvrager: WOLFS Maarten, Burg. Lambertstraat 4, 6245 HE EIJSDEN
Ligging: Amphora 3, 3798 Voeren,
Datum vergunning: 03-12-2020

Dossiernummer: OMV_2020133417
Omschrijving van de werken: kappen van 10 dode dennenbomen
Aanvrager: Rochtus Eric, Bellevuedreef 8, 2970 Schilde
Ligging: "Commanderie" , 3792 Voeren,
Datum vergunning: 03-12-2020


aktename van melding

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking
Willy Broun bovengrondse propaangastank van 2700 literBoomstraat 12, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 0688L
23.12.2020 tem 22.01.2021

Willy Broun

ondergrondse propaangastank van 2700 literKomberg 34, 3790 Voeren
VOEREN 1 AFD/ST-MARTENS-VOEREN, sectie A, perceelnr. 0867L
23.12.2020 tem 22.01.2021
Pascal Beuken
exploitatie van Garage Beuken PascalKnap 14, 3790 Voeren
VOEREN 1 AFD/ST-MARTENS-VOEREN, sectie A, perceelnr. 0529E
23.12.2020 tem 22.01.2021


Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.


Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be);
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

 1. Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
 2. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager; het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van VOEREN.
 3. Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de referentie van het dossier: vb. OMV_2019...;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.
 4. Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie BE18 0910 1811 3565 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_...” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.