Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking
Vanhees Ria, Driekooien 82, 3920 Lommeluitbreiding varkensbedrijfSchilberg 8, 3790 Sint-Martens-Voeren
VOEREN 1 AFD/ST-MARTENS-VOEREN, sectie B, perceelnr. 0693V en 0693N
13-09-2019 tot en met 12-10-2019
BVBA HOEVE LAVANDE, Kloosterhofstraat 43, 3793 Voerenslopen van een bestaande carwash en bouwen van 2 landbouwloodsen
Nurop 2, 3793 Voeren
VOEREN 2 AFD/TEUVEN, sectie A, perceelnr. 0130D en 0130E
04-10-2019 tot en met 02-11-2019
Broers Jérôme en Martin Audrey, rue de Gorhez 28, 4880 Aubelverbouwen en uitbreiden van een bestaande woning en slopen van bestaande schurenMabrouck 4, 3791 Voeren
VOEREN 3 AFD/REMERSDAAL, sectie B, perceelnr 0316B, 0322K en 0320B
18-10-2019 tot en met 16-11-2019
Bekendmaking omgevingsvergunning

omgevingsvergunning

Dossiernummer: OMV_2019100609
Omschrijving van de werken: vellen hoogstammige bomen
Aanvrager: Bosmans Veerle, Ambachtstraat 1126, 3850 Nieuwerkerken
Ligging: "Op de Trappen" , Veld 8+, Veld 8+2, Veld 8+3, 3792 Voeren,
Datum vergunning: 03-10-2019

Dossiernummer: OMV_2019059076
Omschrijving van de werken: verbouwen van een schuur tot 6 appartementen
Aanvrager: Piron Francois, Chenestre 41 bus A, 4606 Dalhem
Ligging: Elvenschans 1 bus 0.01 - bus 0.02 - bus 1.01 - bus 1.02 - bus 2.01 - bus 2.02, 3790 Voeren,
Datum weigering: 03-10-2019

Dossiernummer: OMV_2019108149
Omschrijving van de werken: vellen van verdorde dennenbomen
Aanvrager: Debougnoux Frank Jozef, Onderdorp 29, 3798 Voeren
Ligging: Onderdorp 29, 3798 Voeren
Datum vergunning: 26-09-2019

Dossiernummer: OMV_2019104202
Omschrijving van de werken: kappen van 5 bomen
Aanvrager: Loop Eric, Schilberg 10, 3790 Voeren
Ligging: Veurserveld , 3790 Voeren
Datum vergunning: 26-09-2019

Dossiernummer: OMV_2019104306
Omschrijving van de werken: plaatsen van hagelnetten
Aanvrager: Loop Eric, Schilberg 10, 3790 Voeren
Ligging: Veurs , 3790 Voeren
Datum vergunning: 26-09-2019

Dossiernummer: OMV_2019105006
Omschrijving van de werken: plaatsen van hagelnetten
Aanvrager: Loop Eric, Schilberg 10, 3790 Voeren
Ligging: Veurserveld , 3790 Voeren,
Datum vergunning: 26-09-2019

Dossiernummer: OMV_2019086582
Omschrijving van de werken: slopen van een bestaande schuur en bouw van een woning met opslagruimten
Aanvrager: BVBA Cent Manières, Caeiro de Abreu Marques de Almeida Joao, en Van Breda Joke, Teuven-Dorp 66, 3793 Voeren
Ligging: Teuven-Dorp 66, 3793 Voeren,
Datum vergunning: 19-09-2019

Dossiernummer: OMV_2019068716
Omschrijving van de werken: regularisatie van een veranda en een tuinberging
Aanvrager: Stassen Paul, Boulevard d'Avroy 83 bus 72, 4000 Liege
Ligging: Waterval 8, 3792 Voeren,
Datum vergunning: 19-09-2019

Dossiernummer: OMV_2019094169
Omschrijving van de werken: plaatsen van zonnepanelen in de tuin op de grond
Aanvrager: Janssen Jean, Bovendorp 49, 3798 Voeren
Ligging: Bovendorp 49, 3798 Voeren,
Datum vergunning: 21-08-2019

Dossiernummer: OMV_2019081772
Omschrijving van de werken: bouwen van een open ééngezinswoning
Aanvrager: Coenen Thomas en Nijssen Tamara, Komberg 31, 3790 Voeren
Ligging: Greb 7, 3798 Voeren,
Datum vergunning: 21-08-2019

Dossiernummer: OMV_2019060706
Omschrijving van de werken: plaatsen nieuwe dakkapel
Aanvrager: Rousch Fabienne, Batticestraat 67, 3790 Voeren
Ligging: Batticestraat 67, 3790 Voeren,
Datum vergunning: 08-08-2019

Dossiernummer: OMV_2019070930
Omschrijving van de werken: verbouwing van een bestaand huis
Aanvrager: Schyns Julien, Berg 2, 3790 Voeren
Ligging: Berg 2, 3790 Voeren,
Datum vergunning: 08-08-2019

Dossiernummer: OMV_2019032503
Omschrijving van de werken: verbouwing van een bestaande boerderij tot een woning met een vakantieverblijf en regularisatie van de verbouwing van een garage
Aanvrager: Hanssen Béatrice, Veld 3, 3792 Voeren
Ligging: Reesberg 3, 3791 Voeren
Datum vergunning: 01-08-2019

Dossiernummer: OMV_2018127666
Omschrijving van de werken: verkaveling van 3 loten
Aanvrager: Scheers Guido Fernand, Geersveldstraat 6, 3583 Beringen
Ligging: Einde , 3790 Voeren,
Datum weigering: 25.07.2019

Dossiernummer: OMV_2018146714
Omschrijving van de werken: regularisatie woning > vakantielogies
Aanvrager: MALCORPS Ria Josephine, Ulvend 3, 3790 Voeren
Ligging: Krindaal 11, 3790 Voeren,
Datum vergunning: 25.07.2019

Dossiernummer: OMV_2019049618
Omschrijving van de werken: bestemmingswijziging van een open eengezinswoning naar een toeristisch verblijf
Aanvrager: Butink Liliane, Rijksweg 70B NL 6286 AH WITTEM
Ligging: Stationsstraat 7, 3790 Voeren,
Datum vergunning: 04-07-2019

Dossiernummer: OMV_2019071619
Omschrijving van de werken: vernieuwing aanvraag - bouw van een vakantieverblijf voor 12 personen
Aanvrager: Eijssen Richard en Pinckers Sylvia, Kwinten 26, 3790 Voeren
Ligging: Pastoor Veltmansstraat 12, 3790 Voeren,
Datum vergunning: 04-07-2019

Dossiernummer: OMV_2019064768
Omschrijving van de werken: verbouwing van een bestaand huis
Aanvrager: Declairfayt Tamara en Somja Alain, Cattestraat 1, 3790 Voeren
Ligging: Cattestraat 1, 3790 Voeren,
Datum vergunning: 04-07-2019

Dossiernummer: OMV_2019067885
Omschrijving van de werken: vellen van 13 dennenbomen en 2 hoogstamfruitbomen
Aanvrager: Broers Georges, Vitschen 8, 3798 Voeren
Ligging: Bijsstraat 23+, 3790 Voeren,
Datum vergunning: 27-06-2019

aktename van melding

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking
JANSSEN Jean, Bovendorp 49 te 3798 Voerenmelding verricht voor de plaatsing van een propaangastank van 2700 literBovendorp 49, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 0463S2 en 0463R2
21-08-2019 tem 20-09-2019


Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.


Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be);
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

 1. Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
 2. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager; het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van VOEREN.
 3. Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de referentie van het dossier: vb. OMV_2019...;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.
 4. Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie BE18 0910 1811 3565 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_...” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.