Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking
Happart Gregory en Aminot Frédérique, Remersdaal-Dorp 8, 3791 Voerenverbouwing en uitbreiding van een hoeveKultjen 15, 3791 Voeren
VOEREN 3 AFD/REMERSDAAL, sectie B, perceelnr. 0509B, 0513A, 0510E
29-04-2022 tot en met 28-05-2022
Landmeterskantoor Palmans, Rode Kruislaan 58, 3700 TongerenverkavelingsaanvraagMot, 3790 Voeren
VOEREN 1 AFD/ST-MARTENS-VOEREN, sectie A, perceelnr. 0597H, 0592E, 0601F
15-04-2022 tot en met 14-05-2022
Duijsens Yvan, Gieveldstraat 36, 3793 Voerenverbouwen en bestemmingswijziging van een woning tot vakantiewoningGieveldstraat 40, 3793 Voeren
VOEREN 2 AFD/TEUVEN, sectie A, perceelnr. 0598M
15-04-2022 tot en met 14-05-2022
Baert Stijn, Paul Lautersstraat 23, 1050 Elsenevolledige renovatie van een woning - regularisatieVoerenstraat 47, 3790 Voeren
VOEREN 5 AFD/MOELINGEN, sectie B, perceelnr. 0145L
01/04/2022 tot en met 30/04/2022
van de Weerdt Camiel en Kroes Nantsje, Boogmuur 81, 3991 RR Houtenbestemmingswijziging van hoeve naar woningKloosterhofstraat 37, 3793 Voeren
VOEREN 2 AFD/TEUVEN, sectie A, perceelnr. 0824X2
26-03-2022 tot en met 24-04-2022
Geelen Bart, Pontus 1, 3791 Voerenfunctiewijziging en verbouwing van een schuur tot woning en opslagruimtePontus 1, 3791 Voeren
VOEREN 3 AFD/REMERSDAAL, sectie B, perceelnr. 0161B
24-03-2022 tot en met 22-04-2022
Bekendmaking omgevingsvergunning

omgevingsvergunning

Dossiernummer: OMV_2021171269
Omschrijving van de werken: regularisatie en functiewijziging van een woning, zorgwoning en vakantieverblijf
Aanvrager: Demollin Patrick, Komberg 41, 3790 Voeren
Ligging: Komberg 41, 3790 Voeren
Datum vergunning: 12-05-2022

Dossiernummer: OMV_2022022035
Omschrijving van de werken: verbouwing van de woonunits
Aanvrager: VAN OOSTEN Jetske, Richard Wagnerlaan 2, 3533 GC Utrecht
Ligging: Bovendorp 9, 3798 Voeren
Datum vergunning: 28-04-2022

Dossiernummer: OMV_2021186908
Omschrijving van de werken: uitbreiding van een woning
Aanvrager: Ghaye John en Plusquin Angelique, Roosenstraat 8, 3790 Voeren
Ligging: Roosenstraat 8, 3790 Voeren
Datum vergunning: 28-04-2022

Dossiernummer: OMV_2021186907
Omschrijving van de werken: uitbreiding van een woning
Aanvrager: Dodemont Robert, Roosenstraat 10, 3790 Voeren
Ligging: Roosenstraat 10, 3790 Voeren
Datum vergunning: 28-04-2022

Dossiernummer: OMV_2022016376
Omschrijving van de werken: uitbreiding van een woning
Aanvrager: DANIELS Michael, Moelingerweg 25, 3798 Voeren
Ligging: Moelingerweg 25, 3798 Voeren
Datum vergunning: 21-04-2022
Er wordt een weigering afgeleverd voor de bouw van de carport

Dossiernummer: OMV_2021186912
Omschrijving van de werken: bestemmingswijziging naar ijssalon, aanleg parking en plaatsen fietsenstalling.
Aanvrager: Makkers, I gen Treut 1, 3793 Voeren
Ligging: Voerenstraat 52, 3790 Voeren
Datum vergunning: 21-04-2022
Er wordt een weigering afgeleverd voor de aanpassing aan de ramen van het ijssalon

Dossiernummer: OMV_2021193609
Omschrijving van de werken: verbouwen woning met uitbouw en een vakantieverblijf + regularisatie parking
Aanvrager: Receveur Rogier en Payens Fleur, Sint-Pieterstraat 40, 3792 Voeren
Ligging: Sint-Pieterstraat 40, 3792 Voeren
Datum vergunning: 14-04-2022

Dossiernummer: OMV_2021184416
Omschrijving van de werken: bestemmingwijziging van woning naar vakantiewoning
Aanvrager: Verleye Thibaut en Quaedvlieg Romanée, Veurs 81, 3790 Voeren
Ligging: Veurs 81, 3790 Voeren
Datum vergunning: 14-04-2022

Dossiernummer: OMV_2021196093
Omschrijving van de werken: tijdelijk stockeren van grond
Aanvrager: COLAS, Merksemsebaan 298, 2110 Wijnegem
Ligging: Nurop 2, 3793 Voeren
Datum vergunning: 07-04-2022

Dossiernummer: OMV_2022019142
Omschrijving van de werken: bouwen van een elektriciteitscabine
Aanvrager: Fluvius System Operator, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt
Ligging: Kloosterhofstraat, 3793 Voeren
Datum vergunning: 07-04-2022aktename van melding

Dossiernummer: OMV_2022059188
Omschrijving van de werken: ondergrondse gastank van 2950 liter
Aanvrager: Snoeck Nicolas, Peerds 10, 3792 Voeren
Ligging: Jolette 12, 3798 Voeren
Datum aktename van een melding: 28-04-2022

Dossiernummer: OMV_2022055533
Omschrijving van de werken: ondergrondse gastank 2950 liter
Aanvrager: Jennissen Ernestinus, Moelingerweg 29, 3798 Voeren
Ligging: Moelingerweg 29, 3798 Voeren
Datum aktename van een melding: 28-04-2022

Dossiernummer: OMV_2022055237
Omschrijving van de werken: ondergrondse gastank 2750 liter
Aanvrager: Coenen Thomas, Greb 7, 3798 Voeren
Ligging: Greb 7, 3798 Voeren
Datum aktename van een melding: 28-04-2022

Dossiernummer: OMV_2022043989
Omschrijving van de werken: ondergrondse gastank van 2750 liter
Aanvrager: Crombag Guy, Schietekamer 42, 3798 Voeren
Ligging: Withuis 10, 3790 Voeren
Datum aktename van een melding: 14-04-2022

Dossiernummer: OMV_2022043989
Omschrijving van de werken: ondergrondse gastank van 2950 liter
Aanvrager: Knaapen Christianne, Voerenstraat 51, 3790 Voeren
Ligging: Voerenstraat 51, 3790 Voeren,
Datum aktename van een melding: 07-04-2022

Dossiernummer: OMV_2022044881
Omschrijving van de werken: bijbouw keuken/living en heraanleg parking
Aanvrager: Vanhautem Peter, Schophem 30, 3798 Voeren
Ligging: Schophem 30, 3798 Voeren
Datum aktename: 07-04-2022AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking


Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.


Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be);
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

 1. Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
 2. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager; het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van VOEREN.
 3. Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de referentie van het dossier: vb. OMV_2019...;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.
 4. Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie BE18 0910 1811 3565 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_...” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.