Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Reispaspoort

Wat?

Een reispas is een officieel document dat door de daartoe bevoegde autoriteiten van een staat aan haar onderdanen wordt afgegeven, zodat zij naar het buitenland kunnen reizen en van daaruit kunnen terugkeren.

Je hebt geen reispas nodig voor de landen die lid zijn van de Europese Unie: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. Een Belgische identiteitskaart voor deze landen volstaat.

Je hebt een geldige individuele reispas en eventueel een visum nodig voor de meeste landen buiten de Europese Unie.

Indien je niet zeker bent of je een reispas nodig hebt, kan je best contact opnemen met het consulaat of de ambassade van het land waar je heen reist of je reisbureau.

Gewone procedure

Leveringstermijn: 10 werkdagen
Kostprijs: +5 euro op prijs FOD

Spoedprocedure

Leveringstermijn: 1 werkdag
Kostprijs: +10 euro op prijs FOD

Voor de actuele prijs: zie "Prijzen ID-bewijzen"

Hoe aanvragen?

De nieuwe reispas vraag je persoonlijk aan. Ook kinderen, ongeacht hun leeftijd, moeten aanwezig zijn indien voor hen een reispas wordt aangevraagd.

Opgelet!
Vanaf 1 september 2004 hebben de nieuwe reispassen een geldigheidsduur van 5 jaar. De reispassen kunnen niet meer verlengd worden.
Verlies, diefstal of vernietiging van een reispas moet aangegeven worden bij de politie. Dit is heel belangrijk, ook al dateert het verlies, diefstal of vernietiging van jaren geleden. Je moet hoe dan ook aangifte doen, want het attest van aangifte vervangt de oude reispas bij aanvraag om een nieuwe.

Meebrengen:

  • 2 recente gelijke pasfoto's (voorwaarden zie "meer info")
  • je identiteitskaart
  • je vorige reispas
  • indien jonger dan 18 jaar: de ouder of de voogd die de toelating geeft, moet ter plaatse de aanvraagformulieren ondertekenen.

De afhaling moet niet persoonlijk gebeuren. De persoon die de reispas komt afhalen, moet het ontvangstbewijs meebrengen dat je bij de aanvraag kreeg.

Contact


Meer info

Een pasfoto moet steeds recent en origineel zijn. Origineel betekent dat een kopie of een computerprint niet worden aanvaard. Professioneel ontwikkelde digitale foto's van goede kwaliteit kunnen wel.

Verder moet een pasfoto aan de volgende voorschriften voldoen:

  • formaat: 35 x 45 mm (de hoogte van het hoofd, gemeten van kin tot de kruin, is minimum 25 mm en maximum 35 mm)
  • in vooraanzicht getrokken (dus niet schuin of in profiel)
  • met een witte achtergrond
  • voorhoofd, ogen, wangen, kin en neus moeten onbedekt zijn
  • zonder hoofddeksel of sjaal (anders moet een attest van de erkende religieuze overheid of een medisch attest voorgelegd worden).

Zwart-wit foto's worden niet meer aanvaard.

Voor welk land heb je welk reisdocument nodig?