Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Overgeschreven akte van huwelijk van belg gehuwd in het buitenland

Wat?

Personen van Belgische nationaliteit die voor een plaatselijke overheid in het buitenland gehuwd zijn, kunnen bij terugkeer in België vragen om de huwelijksakte over te schrijven in de registers van de burgerlijke stand van hun woonplaats in België.
Mits voorlegging van:

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte met eventuele legalisatie
  • een beëdigde vertaling in het Nederlands.

Deze overschrijving in de registers van de burgerlijke stand is niet verplicht, maar biedt heel wat voordelen:

  • als je een uittreksel uit de huwelijksakte nodig hebt, kan je je wenden tot de gemeente die de overschrijving gedaan heeft en moet je die niet in het buitenland aanvragen
  • als je geen huwelijksboekje hebt gekregen op de huwelijksplaats, dan kan je er altijd nog een krijgen van de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte heeft overgeschreven.

Hoe aanvragen?

Deze aanvraag kan persoonlijk gebeuren aan het loket. Je moet zeker je identiteitskaart meebrengen.

Hoeveel kost het?

Dit bewijs wordt kosteloos afgeleverd.

Contact