Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

PEFC-gelabeld hout en papier

Kies voor PEFC-gelabeld hout en papier

Wereldwijd staan bossen onder druk. In heel wat delen van de wereld verdwijnt de bosoppervlakte met rassen scheden. Slecht bestuur, ontbossing ten voordele van landbouw, mijnbouw, veeteelt,… liggen hier aan de basis van. Dit heeft verstrekkende gevolgen, zoals erosie en overstromingen en het verdwijnen van planten- en diersoorten, evenals moeilijke leefomstandigheden voor de lokale bevolking.

Het is belangrijk om erop toe te zien dat bossen goed beheerd worden, willen we hun toekomst verzekeren. Verantwoorde en duurzame houtwinning is dan ook van groot belang. De PEFC-boscertificatie geeft de garantie dat het hout (of papier) een legale en duurzame herkomst heeft.

Duurzaam bosbeheer

Duurzaam bosbeheer houdt een evenwicht in tussen de ecologische, economische en sociale functies van het bos. Hieronder een greep uit de PEFC-criteria voor duurzaam bosbeheer.

 • Ecologisch:
  • Een boom oogsten = een boom herplanten
  • De biodiversiteit in het bos bewaren
 • Sociaal:
  • De rechten van de mensen die van het bos leven en/of wonen verzekeren
  • Het voorzien van strenge veiligheidseisen voor de bosarbeiders
 • Economisch:
  • De bosbeheerders een eerlijke prijs geven voor hun hout
  • Het stimuleren van de lokale economie

Het PEFC-label

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) promoot duurzaam bosbeheer. Het is het grootste boscertificatiesysteem met meer dan 260 miljoen hectare gecertificeerde bosoppervlakte verspreid over de hele wereld. Bovendien is het ook het grootste systeem in België en buurlanden met maar liefst 54% van alle bossen die PEFC-gecertificeerd zijn. Producten op basis van vezels afkomstig uit PEFC-gecertificeerde bossen kunnen het PEFC-label dragen.

Het PEFC-systeem heeft twee missies:

 • duurzaam bosbeheer waarborgen en verbeteren
 • hout als materiaal promoten en hierbij de consument een dubbele garantie bieden: legaliteit en duurzaamheid

PEFC garandeert:

 • dat bossen duurzaam beheerd worden en gecontroleerd worden
 • dat de houtstromen opgevolgd worden binnen bedrijven die het hout verwerken, door een onafhankelijke controle

Jij doet toch ook mee?!?

Iedereen kan zijn steentje bijdragen voor de toekomst van onze bossen. Dit kan door verantwoorde aankopen te doen en te letten op het PEFC-label.

Alle producten uit een duurzaam beheerd bos kunnen het PEFC-label dragen. In de praktijk gaat het vooral om hout en papier.

Een greep uit het aanbod:

 • Bouwen en verbouwen : houtskelet, balken, ramen, deuren, trappen,…
 • Binneninrichting : vloerbekleding, kasten, tafels, stoelen, zetels,…
 • Buiteninrichting : klimtoestellen, schommels, afsluitingen, bloembakken, banken,…
 • School- en kantoormateriaal : print- en kopieerpapier, enveloppes, potloden, schriften, mappen, meubilair, kartonnen bekers, toilet en –huishoudpapier,…

Je vindt de PEFC-gecertificeerde producten bij PEFC-gecertificeerde bedrijven, maar ook in warenhuizen en doe-het-zelfzaken. De PEFC-gecertificeerde bedrijven en producten kan je opzoeken via www.ikzoekpefc.be en je kunt ook gratis een papieren gids aanvragen via info@pefc.be. Vraag zeker ook aan je architect om PEFC-gelabeld hout te gebruiken bij je bouwwerken.

Meer info:
PEFC Belgium vzw: