Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Onttrekking water uit onbevaarbare waterlopen

Meldingsplicht onttrekking water uit onbevaarbare waterlopen

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht moet dit melden aan de waterloopbeheerder via het e-loket wateronttrekkingen (www.wateronttrekking.be). Dit e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, beheerd door de gemeentes, de polders en wateringen, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij. In het geval van een permanente installatie voor onttrekking moet een machtiging aangevraagd worden. In beide gevallen wordt een debietmetingssysteem verplicht. Het loket moet ervoor zorgen dat de waterbeschikbaarheid en onttrekkingen niet uit evenwicht geraken.

Er is echter wel een uitzondering. Er hoeft geen melding gemaakt te worden voor de volgende onttrekkingen:

  • weidepompen om dieren te drenken;
  • vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is;
  • vullen van een water- of aalton van maximaal 10 m³;
  • zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen.

Let wel op: een onttrekkingsticket biedt geen garantie over de waterkwaliteit. Zorg ervoor dat je het onttrokken water enkel gebruikt voor toepassingen waarvoor dat toegestaan is.


Permanent onttrekkingsverbod uit de Gulp

Om ecologisch zeer kwetsbare waterlopen te beschermen hebben verschillende provinciegouverneurs enkele permanente onttrekkingsverboden ingesteld. Ook in Limburg zullen er geen onttrekkingen meer mogen plaatsvinden in waterlopen met een hoge ecologische waarde om onder meer de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren voor zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten. In Voeren gaat het om het volledige stroomgebied van de Gulp.

In een aantal specifieke situaties zijn onttrekkingen daar bij uitzondering toch toegelaten:

  • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;
  • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is;
  • Door de bevoegde waterloopbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die ervoor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer een minimale hoogte van de waterkolom van 30 cm verzekerd wordt.

Ook voor meer informatie over dit onttrekkingsverbod, kun je terecht in het e-loket www.wateronttrekking.be.