Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nationaliteit

Wat?

De Belgische nationaliteit kan toegekend of verkregen worden op verschillende manieren.

Kijk voor meer info op deze site of vraag de brochure bij de dienst bevolking.

Hoe gaat het in zijn werk?

A) door toekenning:

  • toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van de nationaliteit van de vader of de moeder
  • toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van adoptie
  • toekenning door geboorte in België

B) door verkrijging:

  • verkrijging van de Belgische nationaliteit door een nationaliteitsverklaring
  • verkrijging van de Belgische nationaliteit door huwelijk met een Belgische echtgeno(o)t(e) verkrijging van de Belgische nationaliteit door naturalisatie

Wat moet ik nog meer weten over...?

Er kan ook vrijwillig afstand worden gedaan van de Belgische nationaliteit en men kan de Belgische nationaliteit ook herkrijgen.

Contact

Meer info

afschrift akte van verlies of afstand van Belgische nationaliteit
afschrift akte van nationaliteitswijziging door artikel 11 bis
afschrift akte van nationaliteitswijziging door artikel 12 bis
afschrift akte van nationaliteitswijziging door artikel 16