Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Herinrichting Berwijn

De dorpskern van Moelingen werd in het verleden meermaals getroffen door overstromingen van de Berwijn. De ernstige overstroming van 1 juni 2018 zullen we niet snel vergeten, maar ook de vele kleinere overstromingen en de onzekerheid bij hoogwaterstand dringen aan op maatregelen om Moelingen beter te beschermen.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de voorbije jaren in nauw overleg met zeer veel actoren de mogelijkheden onderzocht om Moelingen beter te beschermen tegen overstromingen. In 2020 heeft de VMM een traject opgezet waarbij bewoners in overstromingsgebied beroep konden doen op deskundig advies om hun woning beter te beschermen tegen overstromingen. Gelijktijdig werd onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om het overstromingsrisico van de Berwijn te beperken.

Uit dit onderzoek volgt dat een verbreding van de Berwijn door het aanleggen van een ‘winterbed’ de meest geschikte maatregel is om Moelingen beter te beschermen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor deze werken werd ingediend en deze zal eerstdaags in openbaar onderzoek gaan gedurende een maand. Nadat de omgevingsvergunning is verleend zal het project in aanbesteding gaan.

Omwille van het grote belang van dit project voor de inwoners van Moelingen heeft de gemeente twee digitale informatievergaderingen georganiseerd.
Bekijk hier de presentaties en opnames.