Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Akte van huwelijk

Wat moet ik doen?

De huwelijksaangifte moet gebeuren door beide aanstaande echtgenoten samen, liefst 6 weken voor huwelijk.
De minimale periode tussen de datum van de aangifte en de datum van voltrekking van het huwelijk is 14 dagen. De aangifte is 6 maanden geldig. Nadien mag het huwelijk niet meer voltrokken worden en dient een nieuwe aangifte te gebeuren.

Wat heb ik nodig?

  • bewijs van identiteit – uittreksel uit de geboorteakte
  • bewijs van identiteit van de getuigen (0 tot 4) die ten minste 18 jaar oud zijn (kopie van de identiteitskaart)

Eventueel andere voor te leggen documenten:

Voor personen die in het buitenland geboren zijn:

  • geboorteakte

Voor personen die in het buitenland verblijven en/of waarvan het laatste huwelijk in het buitenland is ontbonden:

  • bewijs van inschrijving (met vermelding van de nationaliteit)
  • bewijs van ongehuwde staat of bewijs van ontbinding van het vorige huwelijk (echtscheidings- of overlijdensakte)

Voor niet-Belgen:

  • bewijs van gewoonterecht afgeleverd door consulaat of ambassade

De voor te leggen documenten die niet in het Nederlands zijn opgesteld dienen te worden vertaald door een beëdigd vertaler. Documenten uit het buitenland dienen (meestal) gelegaliseerd te worden.

Vertaaldienst
Ministerie Binnenlandse Zaken
Algemene Diensten
Vertaaldienst
Koningsstraat 64-66
1000 Brussel

Hoeveel kost het?

Werkdag: 25 euro
Zaterdag: 100 euro

De eventuele vertaling van de voor te leggen documenten is ten koste van de aanstaande echtgenoten.

Meer info

Waar?

Huwelijken worden voltrokken in de raadzaal van het gemeentehuis.
De aangifte gebeurt bij de dienst burgerlijke stand.

Contact