Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Aansluiten bij een ziekenfonds

Als zelfstandige moet je je aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze of bij een gewestelijke dienst van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Vanaf de aansluiting, ben jij en je gezin verzekerd voor "grote risico's", zoals:

  • bepaalde ziekten (vb. geestesziekte, tbc, kinderverlamming)
  • ziekenhuisopnamen en belangrijke heelkundige ingrepen
  • bevallingen
  • een aantal zorgen, vertrekt door specialisten
  • prestaties op het vlak van beroepsrevalidatie.

Op vrijwillige basis kan je ook een ziekteverzekering nemen voor de zogenaamde "kleine risico's", zoals raadplegingen bij de huisarts, de tandarts en voor de aankoop van geneesmiddelen.

Het ziekenfonds zorgt voor de uitbetaling van deze tegemoetkomingen.