Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Pensioenaanvraag

Wat?

Voor je pensioenaanvraag kan je terecht bij het OCMW. Het aanvraagformulier wordt ingevuld en verstuurd naar de Federale Overheidsdienst.
Deze dienst berekent hoeveel pensioen je zal krijgen en brengt je hiervan op de hoogte.
Op dat moment heb je nog de keuze: je bevestigt je pensioenaanvraag of je vraagt uitstel.

Wie?

Werknemers kunnen ten vroegste één jaar vóór ze op pensioen wensen te gaan hun aanvraag indienen (dus ten vroegste vanaf de 59ste verjaardag).
Voor zelfstandigen gebeurt de toekenning van het pensioen automatisch.
Het is dus niet nodig een aanvraag in te dienen, tenzij je vóór de pensioengerechtigde leeftijd op pensioen wenst te gaan.

Hoe?

De pensioenaanvraag gebeurt bij:
- mutualiteit
- OCMW
- zelf via de site van Federale Pensioendienst: mypension met behulp van de ID-kaart

Wat moet ik meebrengen?

- je identiteitskaart
- de correcte data over de verschillende beroepsactiviteiten

Meer informatie

gratis tel.nr. 1765