Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Geboorte

Wat?

De aangifte van de geboorte gebeurt bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte plaatsvond, binnen de 15 dagen na de bevalling.
Is de laatste dag een zaterdag, zondag of een feestdag, dan wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De aangifte gebeurt door de:

 • de moeder
 • de vader
 • beide ouders

Indien de aangifte niet is gebeurd binnen de wettelijk voorziene termijn en de bevalling heeft plaats gehad in een ziekenhuis, kliniek, kraaminrichting of andere verpleeginrichting, wordt de aangifte gedaan door de persoon die de leiding van de inrichting uitoefent, of zijn afgevaardigde.
In de andere gevallen wordt de aangifte gedaan door de geneesheer, vroedvrouw of andere persoon die bij de bevalling aanwezig was of door de persoon bij wie de bevalling heeft plaatsgehad.

Opgelet!
Indien de vader niet gehuwd is met de moeder kan hij niet alleen de aangifte van de geboorte doen, tenzij het kind door hen beiden werd erkend vóór de geboorte.

Volgende zaken dien je mee te brengen bij de aangifte:

 • trouwboekje van de ouders
 • identiteitskaarten van de beide ouders
 • het medisch attest afgegeven door de dokter of de vroedvrouw
 • erkenningsakte, als het kind vóór de geboorte erkend is.

Documenten die je ontvangt bij de aangifte:

 • een attest bestemd om kraamgeld en kinderbijslag aan te vragen
 • een attest bestemd voor de mutualiteit
 • drie bijkomende attesten van geboorte
 • een formulier "inenting tegen polio".

Waar aangeven?

De aangifte van de geboorte gebeurt bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte plaatsvond.