Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Laatste wilsbeschikking

Wat?

Je kunt reeds vooraf bepalen of je na je overlijden traditioneel wil begraven worden of gecremeerd worden. Die keuze wordt in een document, ter beschikking in de dienst burgerzaken, vastgelegd en vermeld in het bevolkingsregister.
Bij elk overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd, en in voorkomend geval wordt nagegaan of de wens van de overledene gerespecteerd wordt. Je kunt steeds een gemaakte keuze wijzigen.

Welke mogelijkheden heb je?

  • begraving van het stoffelijk overschot
  • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de territoriale zee
  • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
  • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
  • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Contact

Wat moet je meebrengen?

je identiteitskaart

Wat zijn de stappen?

Bij een bezoek aan de dienst burgerlijke stand wordt onmiddellijk nota van de verklaring genomen in twee exemplaren, waarvan één in de dienst blijft voor vermelding in het bevolkingsregister en één als bewijs meegegeven wordt met de verklaarder.