Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Huwelijksvoltrekking

Wat?

De huwelijksplechtigheid mag bijgewoond worden door familie en vrienden.
Beide partners mogen tijdens de plechtigheid bijgestaan worden door een getuige.
De getuigen moeten 18 jaar zijn en mogen met elkaar gehuwd zijn.

De huwelijksvoltrekking gebeurt door de schepen van de burgerlijke stand, bijgestaan door een beambte van de burgerlijke stand.

De huwelijksplechtigheid duurt ongeveer 20 minuten.
Indien na het wettelijk een kerkelijk huwelijk volgt, moet je het trouwboekje meenemen naar de kerkelijke plechtigheid.