Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Ouderlijke machtiging

Wat?

Dit is een formulier waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om het land te verlaten, eventueel onder begeleiding van een andere persoon of organisatie.
Je handtekening wordt door de dienst bevolking gewettigd.

Wie?

Minderjarige kinderen die op reis gaan zonder vergezeld te zijn van beide ouders, hebben deze machtiging nodig.

Hoe?

De ouders of de ouder bij wie het kind is ingeschreven, dienen een formulier te ondertekenen waarbij zij de toestemming geven aan hun kinderen om alleen of in gezelschap van iemand anders op reis te gaan.
Deze handtekening(en) dienen gewettigd te worden door het gemeentebestuur.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart van de ouder die het formulier heeft ondertekend.

Hoeveel kost het?

Het formulier wordt kosteloos afgeleverd.

Contact