Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Uitlenen nadarhekken

Vanaf nu moeten de hekken zelf opgehaald en teruggebracht worden door de aanvrager, in plaats van door de arbeiders van de technische dienst.

Het uitlenen blijft gratis, maar er dient wel een borg betaald te worden. Mensen die in de onmogelijkheid zijn om de hekken af te halen kunnen toch nog de hulp inroepen van de Technische ploegen, maar dan wel tegen een vergoeding.

Een rangorde van uitlenen werd eveneens vastgesteld. Ook nieuw is dat individuele burgers die er de noodzaak van aantonen ook over onze hekken en bijvoorbeeld verkeersborden kunnen beschikken. Er is één algemene uitzondering: de burgemeester kan in geval van nood of calamiteiten en in het algemener belang het materieel (vb. overstromingen, brand, …) terugvorderen.

Contact