Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Uitlenen nadarhekken

De gemeente Voeren stelt onderstaande materialen ter beschikking om uit te lenen:
- Nadarhekken
- Herashekken
- Signalisatieborden
- Knipperlichten

De ontlening van bovengenoemde materialen kan gebeuren door:
- erkende verenigingen, scholen en lokale overheidsdiensten (brandweer, politie, …), gevestigd op het grondgebied van de gemeente Voeren
- adviesraden van gemeente Voeren
- meerderjarige particuliere personen die in gemeente Voeren gedomicilieerd zijn
- buurgemeenten ter gelegenheid van (sport)-manifestaties

De materialen worden door het gemeentepersoneel geleverd op basis van de gegevens vermeld op het aanvraagformulier.
De lener kan, in overleg met de verantwoordelijke van de technische dienst, de materialen zelf afhalen en terugbrengen op het overeengekomen adres en tijdstip.

Ieder geval van overmacht waardoor de materialen geheel of gedeeltelijk niet ter beschikking kunnen gesteld worden van de lener, verbreekt de tussen de lener en de gemeente gesloten overeenkomst.
De gemeente Voeren kan op elk moment de materialen terugvorderen.

Contact