Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Afwezigheidstoezicht

De lokale politie van Voeren heeft voor het afwezigheidstoezicht een nieuw aanvraagdocument ontwikkeld. Dit document moet (behoudens noodgeval) uiterlijk 1 week voor de afwezigheidsperiode ingediend worden. De aanvraag kan ook ingediend worden voor een afwezigheid buiten vakantie, zoals bijv. hospitalisatie. Het toezicht is uiteraard niet permanent en vervangt geenszins de normale veiligheidsmaatregelen van fysieke en techno-preventieve aard. Voor meer informatie op dit vlak, zie: www.besafe.be

Het nieuwe document wordt beschikbaar gesteld aan het onthaal van de politie zelf in SINT-MARTENS-VOEREN, Einde 92.
Ditzelfde document kan ook gedownload worden via onderstaande link.
Gelieve dit document af te drukken, in te vullen en over te maken aan onze lokale politie (dit mag ook per mail, maar het document moet ondertekend zijn).

Na je terugkomst zal er door de administratieve dienst een briefje opgestuurd worden tot bevestiging van het uitgevoerde afwezigheidstoezicht, met eventuele opmerkingen. Mocht je hierover nog vragen hebben, kan je steeds contact opnemen met de administratieve dienst van de politie Voeren.