Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Beroepsverandering

Wat?

In de gemeentelijke bevolkingsregisters en in het rijksregister van de natuurlijke personen, staat elke burger vermeld met zijn beroep erbij.
Het beroep wordt ook vermeld in de meeste attesten en getuigschriften die afgeleverd worden door de gemeente.
Bij iedereen verschijnt automatisch 'zonder beroep'. Als je dit wenst te wijzigen (student, bediende, arbeider, gepensioneerd, enzovoort) moet je dit meedelen aan de dienst bevolking van de gemeente.
Voor bepaalde beroepen, in het bijzonder voor deze waarvan de titel beschermd is, eist de gemeente ter rechtvaardiging de voorlegging van documenten (bijvoorbeeld arts, architect, journalist,...).
De gemeentebedienden mogen navraag doen over een eventuele beroepsverandering.

Hoe aangeven?

Deze aangifte kan persoonlijk gebeuren aan het loket. Voor meer informatie, klik op "waar aangeven".
De verandering van beroep wordt opgenomen in de registers op datum van de aangifte.

Contact