Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Steenmarters

Problemen met steenmarters?

Steenmarter

Een nuttig diertje
Steenmarters leven al sinds mensenheugenis in de nabijheid van huizen. Daar was vroeger ruimte genoeg voor deze dieren: op de hooizolder, in het dak van de varkensstal, onder het stookhout,… Marters zijn nuttige roofdieren die vooral jagen op muizen en ratten. Zo houden ze een ratten- of muizenplaag in bedwang.

Uw kippen…
Soms staan ook kippen, duiven, eenden of konijnen op het menu van de steenmarter. Ons kleinvee kunnen we enkel beschermen door de dieren 's nachts in een degelijk en goed afgesloten hok onder te brengen. Wanneer je je pluimvee 's avonds voedert in plaats van 's ochtends, kan je de kippen gemakkelijk in het nachthok lokken. Eenden daarentegen zoeken bescherming op het water indien ze een voldoende grote vijver ter beschikking hebben.

Anti marter toestel

Uw zolder…
Wanneer steenmarters je zolder of vals plafond als woonplaats hebben uitgekozen, kan dat voor overlast zorgen. De dieren maken vooral ‘s nachts lawaai. Bovendien kunnen ze de isolatie vernielen of dode prooien meenemen op zolder.

De marter wegvangen lijkt logisch maar heeft geen zin. Het zijn territoriale dieren en een vrijgekomen territorium wordt onmiddellijk ingenomen door een soortgenoot. Vangen lost het probleem dus niet op. Er zijn echter diverse anti-marterproducten te verkrijgen bij het Natuurhulpcentrum. Die werken op basis van geur of geluid. Op die manier kan het marterprobleem op een diervriendelijke en duurzame wijze opgelost worden.

Uw wagen
Steenmarters kunnen ook voor problemen zorgen in wagens. Ze kunnen zich verstoppen onder de motorkap en kunnen daar knagen aan de kabels. Ook hier brengen anti-marterproducten op basis van geluid een goede oplossing.

Meer info?