Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Ambulante handel

Wat?

Met ambulante activiteit bedoelt men het verkopen van goederen op onder andere openbare markten, op de openbare weg, ten huize van de consument, enzovoort.
Om een ambulante activiteit te mogen uitoefenen moet je beschikken over een machtiging van de Minister van Middenstand.
Je kan gemachtigd worden als werkgever (bijlage IA) of als aangestelde (bijlage IB of IC).

Hoe aanvragen?

Via een erkend ondernemingsloket.

Enkel voor de verkoop van goederen van huis tot huis, heb je een uittreksel uit het strafregister nodig, af te geven aan het ondernemingsloket.

Meer informatie

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
info.EVA@economie.fgov.be

Contact