Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Moelingen

Moelingen is het dorp aan de Maas en aan de autoweg. Het wordt doorkruist door de Berwijn die er op tijd en stond ook voor de nodige wateroverlast durft zorgen. Aan de (Elven) Schans (een restant van een Spaanse versterking uit de 17de eeuw en van een Oostenrijks tolgebouw uit de 18de eeuw) stroomt de Berwijn in de Maas.

In 2005 werd de monumentale Romaanse toren van de Onze-Lieve-Vrouwe-Ten-Hemel-opneming-kerk gerestaureerd. Deze toren is een pronkstuk dat dateert uit de 12de eeuw. De bezoeker van Voeren ziet hem al monter staan als hij van de autoweg richting dorp rijdt. Deze plaats wordt door vele mensen ook Navagne genoemd, hoewel deze benaming pas veel later doordrong. Voor de inwoners van Moelingen zelf is en blijft het in het dialect “De Sjaans”.

De watermolen, het eerste gebouw van Moelingen langs de Berwijn, is wat in verval geraakt maar wordt momenteel gerestaureerd. De bijhorende vistrap wordt sinds jaren niet meer onderhouden. Mogelijk komt daar tijdens de volgende jaren wel enige verandering in. Achter de Molen (de Muule) ligt een natuurgebied in een uniek landschap dat we absoluut willen bewaren voor de volgende generaties. Daarom kreeg het ook een beschermde status.

Het Withuis is de voormalige grensovergang met onze Nederlandse buurgemeente Eijsden. Hun eerste deel draagt trouwens ook deze naam.

Moelingen wordt doorsneden door twee gewestwegen. Zij leiden de bezoeker naar 600 meter autoweg die Voeren rijk is. Dat gaf het bestuur de mogelijkheid om ze als prioritaire weg te gebruiken voor het zware transport. Zo kan het gerenoveerde dorpscentrum vrijgehouden worden voor rustiger verkeer.

In het provinciaal structuurplan krijgt Moelingen de kwalificatie kerndorp. Daardoor is een beperkte uitbreiding van bewoning in de toekomst nog mogelijk.

Deze deelgemeente is de enige met een echt industrieterrein. Dat wordt volzet door een industriële gigant. Ons bestuur verwerft ondertussen gronden voor de KMO-zone. In die zone komt de eerste waterzuiveringsinstallatie en een natuurlijk overstromingsgebied.Het dorpsplein werd tijdens de vorige bestuursperiode volledig vernieuwd en is een echte poort naar de rest van Voeren.