Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

OMD - Interieur

INTERIEUR

Ga achteraan in de kerk staan in het middenschip en kijk naar het koor.

U ziet een mooi interieur, opgebouwd uit een middenschip met zijbeuken aan elke kant. De middenbeuk wordt gedragen door twee rijen blauwe hardstenen zuilen met Dorisch kapiteel. De beschilderde kruisribgewelven zijn in baksteen. Het gewelfde plafond is in Renaissancestijl afgewerkt. De zijbeuken zijn lager dan de middenbeuk, maar even sierlijk afgewerkt.

Loop even doorheen de ganse kerk, er staan enkele mooie houten meubels, zoals enkele mooie biechtstoelen en een preekstoel. Verder zal u ook enkele mooie gepolychromeerde houten beelden zien, onder andere van de Heiligen Petrus en Paulus, links en rechts van het hoofdaltaar.

De volgende QRcode vindt u aan het zijaltaar rechts van het koor.