Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Psychosociale hulpverlening

Wat?

De maatschappelijk werker heeft als taak om je verder te helpen en te ondersteunen bij persoonlijke, relationele, opvoedkundige en psychologische problemen.

Hij zal de nodige tijd nemen om naar je probleem te luisteren en proberen om samen met jou een oplossing te vinden.
De gesprekken hebben een strikt vertrouwelijk karakter, vermits de maatschappelijk werker is gebonden door het beroepsgeheim.

De maatschappelijk werker kan desgevallend, in onderling overleg, doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst.

Contact

Neem contact op met de maatschappelijk werker.

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 Voeren