Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

OMD - Beeld Sint-Maarten

BEELD SINT-MAARTEN


De patroonheilige van deze kerk is één van de bekendste heiligen in de Christelijke wereld.

Sint-Maarten (Latijn: Martinus) van Tours was bisschop van de stad Tours en een belangrijke grondlegger van het katholieke christendom in Gallië. Hij was bovendien een van de populairste heiligen in de middeleeuwen, omdat hij een eenvoudig leven bleef leiden ondanks zijn voorname positie.

Op jonge leeftijd werd hij soldaat en als 15-jarige trok hij naar Gallië. Hij voelde zich echter niet thuis in het soldatenleven. Als hij arme mensen zag, dan gaf hij een deel van zijn bezittingen. Op een winterse koude dag ontmoette Martinus bij een stadspoort van Amiens een verkleumde bedelaar. Omdat hij echter zijn bezittingen al weggegeven had, had hij alleen nog maar zijn mantel. Dat was een bijzondere mantel, die aan soldaten en officieren ook status gaf. Andere soldaten zagen de bedelaar ook, maar die deden niets. Martinus pakte echter zijn zwaard en gaf hem de helft van zijn mantel.

Zijn beeltenis kon in deze kerk natuurlijk niet ontbreken. Het beeld dat u kan vinden langs het rechterzijaltaar vooraan in de kerk, toont Sint-Martinus als bisschop van Tours, met mijter en staf. Het is een beeld in gepolychromeerd gips. Het maakt deel uit van de 19de eeuwse interieurinrichting, waarbij Hans Beaujean uit Luik de kerk volledig in olieverf beschilderde in 1886.

Als u nog vragen heeft: Elza is de specialist van deze kerk, zij kan u nog veel meer vertellen.