Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Openbare onderzoeken bouwkundig erfgoed

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Periode van bekendmaking
Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed
Havenlaan 88 te 1000 Brussel

besluit tot voorlopige opheffing van het ministerieel besluit houdende de bescherming als monument en dorpsgezicht van de vakwerkschuur en omgeving in Voeren (Sint-Martens-Voeren)

Sint-Martens-Voeren 29/04/2024 tot 29/05/2024 12u00


De aanvragen liggen ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening tijdens de openingsuren.