Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Copyright

Copyright

De gemeente Voeren behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s, fotomateriaal en andere multimedia. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan.

Via de website wordt toegang verleend tot college-, gemeenteraads- en andere besluiten. Alleen de door de gemeente Voeren gedrukte stukken hebben echter een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst, is de gedrukte tekst van toepassing.