Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Ocura-wandeling

Het traject van de Ocura wandeling is iets meer dan 3 kilometer lang. Onderweg zijn er voldoende rustpunten met zitbanken voorzien. De zitbanken werden gemaakt door TALENT, een sociale organisatie die werkt met volwassenen die niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen als gevolg vaneen psychiatrisch probleem, cognitieve beperking en/of gedragsproblematiek.

Vertrek aan de troostplek - park Ocura

OCURA wandeling (1984kB)