Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Huurtoelage

Wat?

Indien je inkomen ontoereikend is om de huur van de woning te betalen, kan je een huurtoelage aanvragen.

Bij deze aanvraag wordt door de maatschappelijk werk(st)er je inkomsten en uitgaven nagegaan, om op deze manier een gestaafd sociaal verslag op te stellen, waarmee hij/zij een voorstel zal formuleren.

Voor het toekennen van de huurtoelage wordt er ook rekening gehouden met de grootte van de woning. Hierbij wordt gekeken of deze aangepast is aan de gezinssamenstelling.

De huurtoelage wordt meestal in tijd beperkt, gezien men je tijdelijk wil helpen, totdat er een goedkopere woning is gevonden.

Deze huurtoelage wordt in principe niet teruggevorderd.

Voor wie?

Personen wiens inkomen ontoereikend is om de huur van de woning te betalen.

Contact?

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN