Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Erfrechtverklaring

Wat?

Een erfrechtverklaring is een document dat kan dienen om bepaalde gelden en administratieve aangelegenheden betreffende de overledene vrij te krijgen.
De overledene moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente op het ogenblik van het overlijden.
De gemeente kan deze verklaring zelf opstellen indien het gaat om een geldsom kleiner dan 743,68 euro.
Voor een groter bedrag is een akte van bekendheid noodzakelijk. Deze kan opgemaakt worden door het vredegerecht of een notaris.

Wie?

De erfrechtverklaring mag aangevraagd worden door erfgenamen/verwanten van de overledene.

Wat moet ik meebrengen?

  • identiteitsbewijs van de aanvrager
  • trouwboekje van de overledene
  • als de overledene ongehuwd was, het trouwboekje van zijn ouders

Hoe aanvragen?

Je brengt hiervoor mee:

  • trouwboekje(s) van de overledene (voor een ongehuwde: trouwboekje van de ouders)
  • opgave van de adressen van alle erfgenamen
  • onkostennota van de begrafenisondernemer
  • identiteitsbewijs van de aanvrager

Contact