Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Duurzame ontwikkeling

wat is duurzame ontwikkeling?

Duurzame Ontwikkeling is het voldoen aan de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij de invulling van de behoeften van de generaties die na ons komen, in het gedrang te brengen.
Duurzamelijk Ontwikkeling is een mondiaal gegeven en het werkt op lange termijn. Bovendien omvat het niet alleen “het leefmilieu”, maar ook sociale en economische aspecten zijn betrokken partij.

waarom duurzame ontwikkeling?

Elke aardbewoner heeft in principe 1,7ha aardoppervlakte ter beschikking om te voldoen aan zijn/haar behoeften. Dit noemt men het “eerlijk aardeaandeel”.
Dat de verdeling in de praktijk niet eerlijk verloopt, kan je wel denken. Een Noord-Amerikaan verbruikt 9,7 ha aardoppervlakte, een Belg 6,7ha en een inwoner uit India slechts 0,8ha. Als iedereen hetzelfde consumptiepatroon heeft als een Noord-Amerikaan, hebben we 5 aardbollen nodig (!).
De oneindige beschikbaarheid van grondstoffen is niet langer vanzelfsprekend. Toekomstige generaties zullen geconfronteerd worden met de eindigheid van de reserves: aardolie, gas, ertsen mineralen, hout, enzovoort.
Bijgevolg moeten we veel efficiënter omspringen met energie, materialen en grondstoffen.
Op het niveau van het productieproces moeten we streven naar werken met gesloten kringen waarbij zoveel mogelijke energie en materialen hergebruikt worden in de productiecyclus.
Op het vlak van productinnovatie moeten we evolueren naar producten met minimale inhoud aan grondstoffen, gemaakt van biologische afbreekbare materialen, met een lange levensduur, die gemakkelijk herstelbaar zijn en opgebouwd zijn uit recycleerbare modules.

wat doet de gemeente?

Er wordt binnen de gemeente duurzaam geëxploiteerd hout (FSC-hout) gebruikt en compost van GFT-afval.

wat kan ik doen?

Via de linken hieronder kan je enkele tips te weten komen over duurzaam waterverbruik, gebruik van duurzame grondstoffen en zuinig energieverbruik.
tips voor duurzaam waterverbruik
gebruik van duurzame grondstoffen
zuinig energiegebruik