Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Milieupark

Toegang tot het milieupark

Alle inwoners van Voeren kunnen met hun huishoudelijke afvalstoffen terecht op het milieupark en dit met de elektronische identiteitskaart (eID) of de elektronische verblijfskaart. Indien je nog niet beschikt over een elektronische verblijfskaart (voor niet-Belgen), kan je die best zo snel mogelijk aanvragen bij de dienst Bevolking.

KMO’s en zelfstandigen gevestigd in Voeren, kunnen eveneens terecht op het milieupark met hun huishoudelijke afvalstoffen. Hiervoor kunnen ze een badge aanvragen op het gemeentehuis bij de milieudienst.

De containerparkwachter is ten allen tijde gemachtigd om de identiteit van de bezoekers te controleren. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen steeds van een begeleider vergezeld te zijn.

Toegelaten bezoekers

Het milieupark is enkel toegankelijk voor de gezinnen van de gemeente Voeren, voor zelfstandigen en ondernemers
die op het grondgebied van Voeren gevestigd zijn en voor toeristen die in Voeren verblijven enkel via behulp van een toegangsbadge op naam van de verblijfplaats.

Zelfstandigen en ondernemers kunnen terecht op het milieupark, in zoverre de aangevoerde afvalstoffen qua aard, omvang en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. Handels-, bedrijfs- en industrieel afval afkomstig van de hoofdactiviteit wordt niet aanvaard. De parkwachter zal op onder meer “zicht” en hoeveelheid van de afvalstoffen uitmaken of het al dan niet gaat om huishoudelijk dan wel bedrijfsafval.

Het is niet toegestaan zich aan te bieden in naam van andere personen.

Bijvoorbeeld: een bouwaannemer die bouwpuin aanbrengt wordt geweigerd, ook al is hij vergezeld van de eigenaar van de bouw(bedrijfsafval). Een bouwaannemer die papier, karton en glas van de normale werking van zijn/haar gezin aanbrengt, wordt toegelaten.

Adres milieupark

Schietekamer 6
3798 VOEREN

Openingsuren milieupark

zaterdag (zie afvalkalender!)

Voormiddag Namiddag
maandag gesloten gesloten
dinsdag 08:00 12:00 gesloten
woensdag gesloten 14:00 17:00
donderdag 08:00 12:00 gesloten
vrijdag gesloten 14:00 18:00
zaterdag (*) 08:00 12:00 gesloten
zondag gesloten gesloten